loader image

Академія Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська Медична Асамблея»

Публічна інформація

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

 • СТАТУТ
 • Положення про освітню діяльність
 • Положення про відділ по роботі з іноземними громадянами
 • Положення про організацію навчання іноземців
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку
 • Положення про факультет
 • Положення про кафедру організації та управління охорони здоров’я 
 • Положення про кафедру сімейної медицини
 • Положення про кафедру загальної практики
 • Положення про гуртожиток

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ >>

Акредитація та ліцензії >>


ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Академія надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». Надання публічної інформації Академія здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

 1. ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)*;
 3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Зразки форм для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Поштова адреса Академії для подання інформаційного запиту:  info@umaedu.com.ua