loader image

Академія Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська Медична Асамблея»

Конференції, симпозіуми

З метою реалізації програми академічної мобільності, викладачі, співробітники, інтерни Академії підвищують свій науковий та професійний рівень в зарубіжних освітніх та наукових установах у вигляді взяття участі у міжнародних науково-практичних конференціях та симпозіумах, майстер-класах з медицини та сучасних методів удосконалення прогалин медичної практики.

Така позиція також є одним з основних аспектів міжнародного співробітництва АПОУОЗ «УМА», оскільки Академія не лише відправляє своїх делегатів для участі в конференціях, а й проводить такі заходи в Києві. Така діяльність є прикладом здійснення наукової роботи з міжнародною участю, обмін досвідом вчених різних галузей медицини та медичних навчальних закладів та прикладом академічної мобільності та доброчесності.


Робота, яка пов’язана з діяльністю з організації та участі у конференціях та симпозіумах в Академії містить наступні аспекти:

  • організація та проведення міжнародних наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів та семінарів з міжнародною участю з найбільш актуальних проблем медицини;
  • конференції з клінічного дослідження та вивчення нових препаратів, біологічних добавок, новітніх фармацевтичних розробок у співпраці з зарубіжними фармацевтичними компаніями, які подібні дослідження проводять, та беруть участь в міжнародних візитах до країн Європи;
  • здійснення наукової роботи з міжнародною участю, оформлення та публікація тез наукових робіт як науково-педагогічними працівниками так і слухачами Академії та представлення таких робіт на місцевому, регіональному, Всеукраїнському та міжнародному рівнях;
  • проведення комплексних наукових досліджень у сфері медицини з актуалізацією нагальних проблем та шляхами їх вирішення. Представлення цих наукових проектів на міжнародній арені в медичних університетах та коледжах країн Європи, здобуття грантів на навчання за кордоном та обмін слухачами на час проходження стажування або практики.


Основними завданнями та перспективними напрямками такої науково-дослідницької діяльності є:

  • планування, виконання, аналіз звітності про результати виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт та тез конференцій у медичній галузі згідно визначених пріоритетних напрямків досліджень;
  • аналіз, моніторинг та координація всіх видів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в країні та за кордоном, (факультетів, навчально-наукових інститутів, наукових установ, закладів післядипломної освіти і т.д.);
  • збір, аналіз та подання до звітів та інформації про результати наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Академії;
  • створення академічної бази даних щодо перспективних напрямків досліджень сучасної медичної або фармацевтичної науки;
  • підготовка до друку інформаційних видань щодо наукових досягнень учених та слухачів Академії;
  • організація підготовки до видання статей, монографічної літератури з проблем сучасної медицини у розрізі сучасних наукових досягнень.

 

У своїй науково-практичні діяльності Академія керується Конституцією України, Указами Президента України та Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», наказами МОЗ та МОН України, іншими нормативно-правовими актами України у галузі освіти і науки, Статутом АПОУОЗ «УМА».

Наприкінці звітного періоду та в кінці кожного року Академія готує комплексний звіт про результати наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності АПОУОЗ «УМА», в якому зазначаються результати проведених конференцій та симпозіумів, а також тих заходів, які проходили поза стінами Академії, але в яких приймали дистанційну чи безпосередню участь наші слухачі, спеціалісти та науково-педагогічні працівники.

SAT - Тест центр у м.Києві

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42В, Київ

тел: (095) 602-10-86

Як доїхати?