loader image

Академія Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська Медична Асамблея»

Ліцензійно-патентна робота

Ліцензійно-патентна робота в Академії провадиться у відповідності до норм законодавства України, а саме: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарі і послуг» та іншими нормативно-правовими та підзаконними актами з питань забезпечення ліцензійно-патентної роботи. Абсолютно всі роботи, виконані в межах наукових або науково-технічних досліджень на базі Академії, пов’язані з питаннями інтелектуальної власності, виконуються з дотримання правил конфіденційності. Академія є володарем прав інтелектуальної власності, якщо праці були видані під егідою та на базі Академії.

Основними завданнями ліцензійно-патентної роботи в АПО УОЗ «УМА» є забезпечення такої роботи та гарантій на високому конкурентному рівні та аналіз стану виконуваної роботи і покращення технологій дослідження в Академії, з наданням пропозицій та практичних рекомедацій по її удосконаленню. 


До основних функціональних аспектів ліцензійно-патентної роботи в АПО УОЗ «УМА» слід віднести:

– контроль та підтримка розробників науково-технічних пропозицій;

– методична допомога при складанні авторами опису винаходу та інших необхідних для подачі заявки на винахід документів;

– здійснення контролю за виконанням всіх вимог законодавства щодо підготовлених матеріалів;

– прийняття заявок на винахід, передача їх до професійної експертизи та їх облік;

– здійснення контролю за сплатою Державного патенту, а саме спеціальних зборів на охорону прав на винаходи;

– консультування кожного дослідника з питань оформлення патенту та подальшої діяльності у сфері винахідництва;

– проведення методичної роботи та допомоги виконавцям по забезпеченню, на основі патентно-інформаційних досліджень, патентної прозорості розроблених об’єктів науки, техніки та окремих технологій;

– моніторинг договорів про оформлення переміщення технологій;

– підготовка проектів договорів про переміщення технологій.

Співробітники та спеціалісти Академії несуть відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на них завдань з ліцензійно-патентної роботи. Вони дотримуються вимог законодавства та відповідності розробок ДСТУ. Надають повну та достовірну інформацію щодо провденення та прозорості діяльності Академії у провденні ліцензійно-патентної роботи.

SAT - Тест центр у м.Києві

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42В, Київ

тел: (095) 602-10-86

Як доїхати?