loader image

Академія Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська Медична Асамблея»

Основні напрямки наукової діяльності

Завданням АПО УОЗ «УМА» є безперервний розвиток Академії як конкурентоздатного закладу підвищення кваліфікації європейського рівня в усіх її напрямах наукової діяльності зі збереженням стійких демократичних традицій, культом знань та науки, академічними свободами, атмосферою творчості, відкритості, вільного волевиявлення та самовдосконалення.

Стратегічними цілями наукової діяльності в Академії є впровадження нових та удосконалення існуючих форм, методів і технологій з післядипломного навчання з актуальних наукових напрямів, розвитку медицини та фармації у співпраці з академічною наукою, бізнесом, органами влади. Нормативною основою наукової діяльності АПО УОЗ «УМА» є Закони України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», інші державні правові акти та Статут Академії.


Основними та пріоритетними напрямками наукової діяльності Академії є наступні:

1. Проведення наукових досліджень з питань розробки та впровадження високоефективних медичних технологій;

2. Обґрунтування необхідності розвитку нормативно-правового забезпечення охорони здоров’я та його кореляція з міжнародними нормативно-правовими актами;

3. Науково-дослідна робота, яка пов’язана з удосконаленням форм та методів організації надання медичної допомоги населенню;

4. Розробка та дослідження проблематики стандартизації охорони здоров’я в Україні та за кордоном, обґрунтування та створення стандартів медичних технологій, а також державних соціальних стандартів в охороні здоров’я;

6. Створення та імплементація новітніх міжнародних протоколів та технологій профілактики та лікування захворювань;

7. Наукові пропозиції щодо впровадження стандартів та технологій запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування, основ дієтології та гігієни харчування;

8. Розробка пропозицій щодо новітніх лікарських препаратів, наукова розробка технології та методів контролю якості лікарських засобів;

9. Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової та науково-технічної діяльності та дистанційне навчання.

В Академії провадиться моніторинг упровадження результатів НДР. За результатами досліджень учених, традиційно виходять наукові праці, зокрема, в зарубіжних наукових фахових журналах, що представляють результати досліджень на міжнародній науковій арені.

SAT - Тест центр у м.Києві

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42В, Київ

тел: (095) 602-10-86

Як доїхати?