loader image

Академія Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська Медична Асамблея»

Міжнародна діяльність

Міжнародне співробітництво є одним з найважливіших напрямків діяльності АПО УОЗ «УМА». Такий вид діяльності сприяє вирішенню основних завдань з підготовки висококваліфікованих фахівців та розробці пріоритетних напрямків медичних досліджень, надання висококваліфікованої медичної допомоги.

Основною доктриною діяльності у напрямку міжнародного співробітництва є розширення присутності Академії в національних та міжнародних програмах підготовки фахівців з вищою освітою. АПОУОЗ «Українська медична асамблея» як заклад післядипломної освіти в Україні проводить активну міжнародну діяльність, спрямовану на забезпечення високої конкурентоспроможності на зовнішньому та внутрішньому ринках освітніх послуг.

Міжнародна діяльність в АПО УОЗ «УМА» визначається вимогами, що пред’являються до безперервного професійного розвитку у сфері медичної освіти на сучасному етапі, з урахуванням здійснюваних реформ освіти та обміну світовим досвідом.


Діяльність міжнародного характеру орієнтована на:

1) прискорення обміну сучасними знаннями і технологіями;

2) розвиток новаторських форм медичної освіти, науки та охорони здоров’я на основі вивчення міжнародного досвіду;

3) активізацію багатосторонньої мобільності слухачів та викладачів;

4) інтеграцією в загальноєвропейський освітній простір, що формується.


Академія здійснює міжнародне співробітництво, укладає договори про співробітництво, встановлює прямі зв’язки з вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами, відповідно до законодавства.


В рамках міжнародного співробітництва, Академія проводить наступні заходи:

– організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;

– участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

– спільна видавнича діяльність;

– надання послуг, пов’язаних із здобуттям післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;

-створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями.


АПО УОЗ «УМА» здійснює програми академічної мобільності на підставі укладення договорів із зарубіжними освітніми установами про наукове та освітнє співробітництво:

 • читання лекцій в процесі проведення циклів загального та тематичного удосконалення;
 • регулярне проведення інтерактивних семінарів.


Професорсько-викладацький склад АПО УОЗ «УМА» представлений фахівцями міжнародного рівня, наукові роботи, напрацювання та навички яких мають широке розвопвсюдження серед теоретиків та практиків сучасної медицини країн світу.


Основними функціями відділу міжнародних зв’язків та роботи з іноземними громадянами є наступні:

 • Організація міжнародного співробітництва Академії з закордонними закладами освіти, науки та охорони здоров’я, облік та звітність у цьому напрямку.
 • Координація роботи, щодо співпраці АПО УОЗ «УМА» з іншими іноземними Медичними університетами та закладами післядипломної освіти в рамках міжнародних грантових програм.
 • Розширення нових іноземних партнерств та підписання міжнародних угод про співпрацю. 
 • Ведення обліку та контролю за виконанням міжнародних угод.
 • Ведення ділового листування з партнерами, щодо міжнародної співпраці, а також усних та письмових переговорів з приводу запланованих заходів.
 • Робота з документацією, оформлення, переклад та реєстрація вхідних та вихідних документів, що направляються за кордон.
 • Співпраця з посольствами та іншими закордонними представництвами з питань науки, освіти та розвиток міжнародного партнерства між країнами в цих галузях.
 • Підготовка необхідної документації та надання відповідей на запити від МОН та МОЗ України, посольств та інших офіційних представництв іноземних країн в Україні, з метою підтвердження справжності (легалізації) документів про освіту.
 • Організаційні заходи з англомовної форми навчання, які спрямовані на вдосконалення викладання дисциплін іноземним слухачам на англійській мові: підготовка щомісячних звітів за кількістю проведених годин викладачами та контроль наявності сертифікатів про підтвердження рівня володіння англійською мовою викладачами.


Ще одним аспектом міжнародної діяльності Академії є здійснення наукової роботи з міжнародною участю, обмін досвідом вчених різних галузей медицини та медичних навчальних закладів на прикладі:

– організації та проведення міжнародних наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів та семінарів з міжнародною участю з найбільш актуальних проблем медицини.

– здійснення наукової роботи з міжнародною участю, оформлення та публікація тез наукових робіт як науково-педагогічними працівниками так і слухачами Академії та представлення таких робіт на місцевому, регіональному, Всеукраїнському та міжнародному рівнях.

SAT - Тест центр у м.Києві

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42В, Київ

тел: (095) 602-10-86

Як доїхати?