loader image

Академія Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська Медична Асамблея»

Лабораторії

На роботі в лабораторіях в АПО УОЗ «УМА» сконцентрований дуже потужних медичний практичний та науковий потенціал. Академія надає можливість проводити наукові дослідження на базі потужних приватних лабораторій, оснащених сучасним майновим комплексом.

Лабораторії, які співпрацюють з Академією, уповноважені Міністерством охорони здоров’я України на проведення науково-дослідних, науково-практичних та методологічних робіт зі слухачами, розташовані безпосередьно в Києві та мають відповідне устаткування для виконання досліджень. Працюють комп’ютерні лабораторії, доступ до яких є й в слухачів Академії. Вони забезпечують дослідження в сфері: нормативно-правової бази з організації лікування на дому дітей та дорослих на інфекційні захворювання (стаціонар на дому); нормативно-правової бази з організації протиепідемічної роботи лікаря загальної практики сімейного лікаря; здорової дитини; організації роботи сімейного лікаря та позалікарняної терапевтичної допомоги.


Основні якісно-технічні характеристики лабораторій:

  • високий рівень сучасного технічного оснащення;
  • професіоналізм співробітників, їх зацікавленість у науково-дослідницькому процесі;
  • наявність сертифікації та акредитації, у відповідності до світових стандартів лабораторних процесів;
  • визнання та підтвердження якості роботи лабораторій міжнародними делегаціями та аудиторами країн Європи та світу.


Абсолютно кожний спеціаліст дотримується діючих в лабораторіях правил та встановлених вимог, несе персональну відповідальність за проведення лабораторних досліджень, робіт та достовірність отриманих результатів.

Позитивною тенденцією є те, що останнім часом зростає кількість клінічних баз, зокрема за рахунок закладів охорони здоров’я приватної форми власності, що дає можливість проводити навчання слухачів на сучасному рівні. Застосовуються технології та методики на сучасному медичному обладнанні. Розширення кількості клінічних баз в закладах охорони здоров’я надає можливість лікарям проводити безперервне навчання та підвищення рівня знань за різними напрямками.

SAT - Тест центр у м.Києві

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42В, Київ

тел: (095) 602-10-86

Як доїхати?