loader image

Академія Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська Медична Асамблея»

Академія післядипломної освіти Української медичної асамблеї надає курси підтримки життєдіяльності людини у невідкладних ситуаціях на догоспітальному етапі згідно міжнародних протоколів:

Курс базової реанімації на догоспітальному етапі BLS
(Basic life support)

Мета курсу – навчитися виконувати заходи базової серцево-легеневої реанімації і використовувати автоматичний зовнішній дефібрилятор, а також оволодіти навичками першої допомоги.

Кожен учасник отримує теоретичні поняття про важливість забезпечення безпеки при наданні першої допомоги, можливі причини зупинки кровообігу, проведення дефібриляції при зупинці кровообігу, виконання штучного дихання.


На даному курсі кожен учасник повинен оволодіти наступними практичними навичками:

 • виконання алгоритму базової реанімації на манекені;
 • виконання алгоритму базової реанімації з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора (безпечне та ефективне використання дефібрилятора, робота з різними сценаріями) на манекені одним і декількома рятувальниками. 

Курс екстреної допомоги пацієнтам з травмами на догоспітальному етапі „Advanced Trauma Life Support (ATLS)“

Програма розроблена Американським хірургічним Коледжем. Програма курсу передбачає засвоєння навиків первинного, вторинного та повторних оглядів травматизованого пацієнта.

Курс передбачає набуття навичок менеджменту травм в екстрених ситуаціях, що передбачають наявність лише одного лікаря і однієї медсестри. Основною ідеєю курсу є поетапність надання медичної допомоги та виявлення травм, що найбільше загрожують життю пацієнта. Також в алгоритмі враховується час надання медичної допомоги.

Курс розширеної серцево-легеневої реанімації ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support)

Курс ACLS передбачає набуття навичок керувати дихальними шляхами людини, виконати судинний доступ, інтерпретувати електрокардіограми та розуміти фармакологію невідкладної медицини. Даний курс рекомендований для проходження лікаря, фельдшерам, медичних сестрам, працівникам швидкої медичної допомоги.

Курси керуються клінічними алгоритмами для невідкладного лікування на догоспітальному етапі зупинки серця, інсульту, інфаркту міокарда та інших надзвичайних ситуацій, що загрожують діяльності серцево-судинної системи.

Курс базової реанімації дітей на догоспітальному етапі PALS
(Pediatric Advanced Life Support)

Мета курсу –  набуття та вдосконалення знань та навичок, необхідних для ефективного виконання реанімаційних заходів важкохворими немовлятами та дітьми. Медичні працівники використовують PALS на етапах стабілізації та транспортування дітей у надзвичайних ситуаціях, в лікарні або поза нею.


Набуті навички передбачають: 

 • надання першої допомоги та реанімаційних заходів немовлятам та дітям, яким загрожує зупинка серця; 
 • системний підхід до оцінки стану пацієнта; 
 • ефективне управління дихальними шляхами; 
 • дефібриляція та синхронізована кардіоверсія;
 • ефективна співпраця реанімаційних команд.

Контакти:

(044) 592-05-75
(050) 405-03-47
info@umaedu.com.ua 

Навчання в Академії

Курси, семінари, тренінги, які запропоновані Українською медичною академією післядипломного навчання –  це інформативні навчальні заходи. Кожен курс є вдалим поєднанням унікального контенту і відпрацьованої практики. Під час навчання кожен курсант поглиблюється в інтелектуальну сферу, що позитивно впливає на його професійний розвиток та внесок у професію.

ПЕРЕВАГИ:

Для розробки кожної моделі кафедри, були відібрані наступні підходи:

 • вивчення фундаментальних дисциплін;
 • знання психології сучасного пацієнта;
 • володіння digital-ресурсами;
 • розробка та втілення стратегії створення бренду сучасного лікаря;
 • сортування лідерів в медицині та вміння поєднати власні та світові наукові дослідження.


СЕРТИФІКАЦІЯ ТА БАЛИ ЗА НАВЧАННЯ:

Курсант, який проходить навчання в «УМА», отримує:

 • сертифікат державного зразка, затверджений МОЗ, про проходження навчання;
 • нарахування балів для підвищення кваліфікації в відповідності від виду навчання/

ФОРМАЛЬНА ОСВІТА

 1. Присвоєння кваліфікації «лікар-спеціаліст» відповідної лікарської спеціальності 


  Кількість балів:

  – 50 балів у рік
  присвоєння кваліфікації в Україні (100 балів – якщо кваліфікація присвоюється в
  інших країнах). 

  Для підтвердження надається сертифікат або диплом.

 2. Здобуття освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» (доктор філософії, доктор наук)


Кількість балів:

– 50 балів у рік захисту в Україні та 100* балів – за захист в інших країнах 

Для підтвердження необхідно надати диплом.

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

 1. Цикли ТУ в закладах післядипломної освіти, в тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти


  Кількість балів:
  – 25 балів – 1 тиждень навчання
  – 50 балів – від 2 тижнів

  Для підтвердження медик надає посвідчення або свідоцтво.

 2. Стажування в закладі вищої освіти/закладі охорони здоровя за межами закладу, де працює фахівець (в Україні)


Кількість балів:
– 5 балів/день (без обмежень до щорічного мінімуму), для стажування за кордоном
– 3 бали/день (не більше 25 на рік до щорічного мінімуму 50 балів), для стажування в Україні


Для підтвердження заходів в Україні лікар має надати відрядження та копію наказу про зарахування на стажування. Для підтвердження заходів в інших країнах – сертифікат або диплом із програмою стажування.

ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА

 1. Науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми


  Кількість балів в Україні:
  – 5 балів / 1 день
  – 10 балів / більше 2 дні
  – 20 балів – стендова доповідь
  – 30 балів – усна доповідь

  Кількість балів за кордоном:
  – 10 балів / 1 день
  – 20 балів / більше 2 дні
  – 50 балів – стендова доповідь
  – 70 балів – усна доповідь

  Участь у заході необхідно підтвердити сертифікатом або дипломом про участь. Доповідь підтверджується програмою події та/або публікацією у матеріалах заходу. 

 2. Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів


  Кількість балів для україномовних курсів:
  – 1 бал – 2 год. (не більше 15 балів щодо щорічного мінімуму)

  Кількість балів для англомовних курсів:
  – відповідно до кількості балів у сертифікаті (не більше 20 балів щодо щорічного мінімуму)

  Для підтвердження лікарю необхідно надати сертифікат.

 3. Навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів

  Кількість балів в Україні:
  – 15 балів – 1 день
  – 25 балів – від. 2 дні

  Кількість балів за кордоном:
   20 балів – 1 день
  – 30 балів – 3 дні

  На підтвердження лікар має надати сертифікат або диплом.

 4. Тематичне навчання (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо) 

  Кількість балів в Україіні:
  – 10 балів – 1 день
  – 20 балів – від 2 дні

  Кількість балів за кордоном
  – 15 балів – 1 день
  – 25 балів – від 2 дні

  Щоб підтвердити участь, лікар має надати сертифікат або диплом.

 5. Публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором 

  Кількість балів:
  – 20 балів – в Україні
  – 30 балів – за кордоном

  У якості підтвердження надається бібліографічна довідка.

Доступні курси

2021

2022

2023
Січень
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Лютий
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Березень
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Квітень
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
Травень
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Червень
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Липень
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Серпень
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Вересень
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Жовтень
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Листопад
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Грудень
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
Вівторок 4 Січня
Четвер 6 Січня
П’ятниця 7 Січня
Субота 8 Січня
Неділя 9 Січня
Вівторок 11 Січня
П’ятниця 14 Січня
Субота 15 Січня
Понеділок 17 Січня
Вівторок 18 Січня
Середа 19 Січня
Четвер 20 Січня
П’ятниця 21 Січня
Понеділок 24 Січня
Вівторок 25 Січня
Четвер 27 Січня
Вівторок 1 Лютого
Середа 2 Лютого
Четвер 3 Лютого
П’ятниця 4 Лютого
Субота 5 Лютого
Неділя 6 Лютого
Понеділок 7 Лютого
Вівторок 8 Лютого
Середа 9 Лютого
Четвер 10 Лютого
П’ятниця 11 Лютого
Понеділок 14 Лютого
Вівторок 15 Лютого
П’ятниця 18 Лютого
Понеділок 21 Лютого
Вівторок 22 Лютого
Середа 23 Лютого
Четвер 24 Лютого
Неділя 6 Березня
Понеділок 7 Березня
Вівторок 8 Березня
Середа 9 Березня
П’ятниця 11 Березня
Понеділок 14 Березня
Вівторок 15 Березня
Четвер 17 Березня
П’ятниця 18 Березня
Субота 19 Березня
Понеділок 21 Березня
Четвер 24 Березня
П’ятниця 25 Березня
П’ятниця 1 Квітня
Субота 2 Квітня
Неділя 3 Квітня
Понеділок 4 Квітня
Середа 6 Квітня
Четвер 7 Квітня
П’ятниця 8 Квітня
Субота 9 Квітня
Неділя 10 Квітня
Понеділок 11 Квітня
Четвер 14 Квітня
П’ятниця 15 Квітня
Понеділок 18 Квітня
Середа 20 Квітня
Четвер 21 Квітня
П’ятниця 22 Квітня
Субота 23 Квітня
Неділя 24 Квітня
Середа 27 Квітня
Субота 7 Травня
Неділя 8 Травня
Понеділок 9 Травня
Середа 11 Травня
Субота 14 Травня
Неділя 15 Травня
Вівторок 17 Травня
Четвер 19 Травня
Субота 21 Травня
П’ятниця 3 Червня
Середа 8 Червня
Четвер 9 Червня
Вівторок 14 Червня
Середа 15 Червня
Четвер 16 Червня
П’ятниця 17 Червня
Понеділок 20 Червня
Вівторок 21 Червня
П’ятниця 24 Червня
Субота 25 Червня
Понеділок 27 Червня
Загрузить ещё

ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ

SAT - Тест центр у м.Києві

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42В, Київ

тел: (095) 602-10-86

Як доїхати?