loader image

Academy of Postgraduate Education of the Department of Health "Ukrainian Medical Assembly"

Library

To fulfill the responsibilities assigned to the Academy, it provides access to the material and technical base, namely: libraries, laboratories, classrooms, computer classes, etc. The library contributes to the full provision of the educational process and research work in order to prepare and retrain students.

Students and research and teaching staff of the Academy are provided with resources and funds, as a result of signing a cooperation agreement with the National Scientific Medical Library of Ukraine. This library is the main source of medical literature in the country and the scientific and methodological center of the network of medical libraries of various levels (about 448 libraries). The library fund comprises scientific, educational, reference, methodical literature in the form of books, magazines, newspapers, electronic publications, and other materials. Specialists of this library provide bibliothecarial, bibliographic, informational services for practicing doctors, teachers, and students of the APE MOH “UMA”. Separately, the library supports those scientists who conduct research in medicine and related sciences. Library specialists translate in many languages of the world, are engaged in regular preparation and publication of biographical and bibliographic indexes.

Now the library is progressing and modernizing. After all, in addition to traditional literature, it provides constant access to information resources for various categories of readers. There is a local computer network, a WI-FI Internet access zone, and an electronic catalog of scientific sources. The information system of the library supports the main technological processes.

The purpose of the library is to ensure the availability of information and knowledge for the effective development of educational, research activities based on the full satisfaction of the information needs of scientific, scientific-pedagogical, and pedagogical staff and students of the Academy.

According to the signed agreement between the National Scientific Medical Library of Ukraine and the APE MOH “UMA”, the work is carried out in the following areas:

  • formation of the literary fund and electronic resources according to the needs of students;
  • promoting the implementation of a system of continuous professional development of specialists with medical education;
  • study of information needs of users of all categories;
  • development of joint scientific and educational activities;
  • providing quality and prompt bibliographic and information services to library users;
  • development of textbooks, scientific-methodical and information-analytical materials;
  • study and implementation of advanced forms of library activities;
  • development and implementation of joint research and educational programs, including international ones;
  • informational interaction.

Specialists of the Academy are constantly working on the introduction of new advanced technologies and models of library development, modernizing traditional activities, looking for new forms of work with readers, electronic resources, information and trying to respond to internal academic transformation processes, innovations and socio-economic, political processes in the country and, in particular, in the field of modern medicine of the country and the world. Therefore, the Academy provides access to such scientifically important resources and databases.

Бібліотеку відвідують як слухачі циклів Академії, так й інші користувачі після оформлення спеціального документу – абонементу до фонду бібліотеки. Кожному читачеві надається можливість користуватися виданнями із фонду бібліотеки, або через систему електронного каталогу. Сторонами узгоджено запрошення студентів, викладачів Академії та фахівців Бібліотеки на навчально-практичні конференції, семінари, симпозіуми, тощо. А також, надавати можливість фахівцям Бібліотеки вивчати досвід працівників АПО УОЗ «УМА» з організації науково-освітнього процесу та працювати у зворотньому напрямку.

Таким чином, Академія забезпечена всіма необхідними джерелами медичної інформації, підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою з таких навчальних дисциплін як: основи сімейної медицини, інфекційні захворювання, епідеміологія, педіатрія, ендокринологія, клінічна імунологія та фармакологія, безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки, неврологія, онкологія, хірургія, акушерство і гінекологія, офтальмологія, кардіологія, реаніматологія, українська мова (як іноземна) та інші.

АПО УОЗ «УМА» має доступ до сучасних фахових періодичних видань, які є популярними не лише в Україні, але й за кордоном: «Медицина невідкладних станів», «Сімейна медицина», «Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини», «Екстрена медицина: від науки до практики», «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», «Клінічна та профілактична медицина», «Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України».

SAT - Тест центр у м.Києві

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42В, Київ

тел: (095) 602-10-86

Як доїхати?