loader image

Академія Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська Медична Асамблея»

Матеріально-технічне забезпечення

Управління діяльністю та організаційною структурою Академії здійснюється на принципах автономії і самоврядування, демократизації прийняття рішень. Матеріально-технічна база Академії нараховує 3 навчальних корпуси у місті Києві. Так, в оперативному управлінні закладу знаходяться навчальні приміщення, приміщення для науково-педагогічних працівників, комп’ютерні лабораторії, службові приміщення, бібліотеки.  Кожний з корпусів обладнаний паркувальними місцями, також є спеціальне устаткування для інвалідів та осіб з обмеженими можливостями.

Навчальні приміщення та аудиторії. Навчання на кафедрах проводяться за новітніми методиками в аудиторіях із найсучаснішим обладнанням. При кафедрах діють комп’ютерні класи та лабораторії, обладнані сучасною обчислювальною та організаційною технікою. Слухачі мають можливість працювати у локальних комп’ютерних мережах і у всесвітній мережі Internet. Аудиторії обладнані мультимедійним устаткуванням та комп’ютерною технікою, що забезпечує високоефективне викладання відповідно до європейських вимог якості надання освітніх послуг. Навчальні приміщення (лекційні та аудиторії для семінарських занять), робочі місця слухачів оснащені необхідним обладнанням, що задовольняє вимогам положень регламентованих правилами технічної експлуатації.

Приміщення для науково-педагогічних працівників. Робочі місця забезпечені необхідними ліцензійними програмами. Обчислювальна техніка, оргтехніка, електронне обладнання знаходиться в оперативній власності Академії та відповідає умовам технічної експлуатації. Програмне забезпечення комп’ютерної техніки є ліцензійним та підлягає оновленню систематично. Академією створено умови для задоволення освітніх та професійних потреб, постійного вдосконалення освіти, підвищення професійного рівня педагогічних працівників.

Бібліотека. Бібліотека Академії є інформаційно-навчальним, культурно-освітнім структурним підрозділом з універсальними фондами документів, що сприяє впровадженню перспективних навчальних технологій, створенню умов для ефективної наукової роботи та організації навчального процесу. Слухачі та науково-педагогічні працівники Академії забезпечені ресурсами та фондами, внаслідок підписання договору про співпрацю з Національною науковою медичною бібліотекою України (ННМБУ), що є головною медичною книгозбірнею країни та науково-методичним центром мережі 448 медичних бібліотек різного рівня. Основні фонди Бібліотеки складаються із друкованих видань різних типів та видів (книжок, періодичних видань, видань, що продовжуються, дисертацій та авторефератів дисертацій та ін.), а також аудіо-візуальних матеріалів. На 01.01.2019 загальний фонд ННМБУ нараховує 581 545 назв / 1 615 542 примірники видань. Система фондів складається з основних, спеціалізованих та депозитарних, що представлені через електронний каталог та карткові каталоги. Слухачі та науково-педагогічні працівники Академії мають доступ до читальних залів, комп’ютерних залів та міжнародних баз даних (Scopus та Web of Science).

Лабораторії та аудиторії для семінарських занять. Приватний заклад має можливість забезпечити слухачів та науково-педагогічних працівників Академії найкращими лабораторіями з модернізованим, відповідно до реалій сьогодення, устаткуванням та лабораторним інвентарем. Семінари включають частину матеріалу, що повинна бути відпрацьована із застосуванням методологічних підходів практичної діяльності. Так, Академія проводить семінари на базі приватних лабораторій, оснащених потужним майновим комплексом.

Гуртожитки. Враховуючи потреби слухачів та науково-педагогічних працівників, Академія надає можливість розміщення в гуртожитках. Станом на сьогодні Академія має в оперативній власності три гуртожитки – це комплекси з побутовим обслуговуванням, виробничими приміщеннями.

Вони надаються для проживання на період навчання громадян та іногородніх слухачів Академії, науково-педагогічних працівників. Гуртожитки Академії призначені для загального проживання із самообслуговуванням. Особи, які поселені до гуртожитків повинні знати і суворо дотримуватися «Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках» та умов Контракту на право проживання осіб в гуртожитку.

Окрім цього, Академією укладено угоди про співпрацю з міністерствами, відомствами, організаціями і підприємствами.

SAT - Тест центр у м.Києві

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42В, Київ

тел: (095) 602-10-86

Як доїхати?