loader image

Академія Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська Медична Асамблея»

Центр мовного тестування

Центр мовного тестування при АПО УОЗ «УМА» – це спеціалізована установа, яка адмініструє міжнародні мовні іспити на визначення рівня володіння іноземною мовою та професійними академічними мовними навичками Асоціацією Мовних Експертів ALTE (The Association of Language Testers in Europe) та Європейським Консорціумом з питань підтвердження рівня володіння іноземною мовою (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages).

Наш центр мовного тестування, уповноважений підготовку підготовки та проведення іспитів щодо підтвердження рівня володіння іноземною мовою, який визначається Загальноєвропейськими рекомендаціями CEFR (The Common European Framework of Reference), та у своїй діяльності користується положенням розпорядників тестової продукції та зберігає їх авторське право на ці продукти, а також наголошує на тому, що саме вони транслюють ті чи інші мовні іспити.

В нашому центрі є можливість скласти такі іспити як:

1

ECL Language tests

Це глобальна європейська схема оцінки мови, яка передбачає акредитацію за мовними здібностями за рівнями від початківця до найвищого 15 європейських мов. Частини іспиту ECL повністю узгоджуються з рівнями, що описуються в рамках CEFR (Common European Framework for Reference), опублікованих Радою Європи в 2001 році, де описуються вміння вивчати мови з розмовної точки зору.

Pearson VUE

Pearson VUE розробляє систему електронного тестування та проводить сертифікацію спеціалістів за допомогою найбільшої, ультрасучасної, забезпеченої багаторівневою системою захисту, мережі в більш ніж п’яти тисячах тестових центрів по всьому світу. Pearson VUE працює з державними підприємствами та навчальними організаціями, IТ-компаніями та спільнотами, серед яких: Сisco, Oracle, Microsoft, Apple, Symantec, Novell, Intel, Citrix, IBM.

3

ETS TOEIC

Це тест, на знання англійської мови, орієнтований на кандидатів, які бажають отримати посаду в англомовній міжнародній фірмі. Структура тесту TOEIC у багато переглядів викликається структурою тесту TOEFL, але основне відливання між ними знаходиться в їх призначенні. TOEIC призначений для оцінки знань англійської мови людей, котрі повинні працювати в міжнародному окрузі.

4

TOEFL iBT

Це тест, успішні результати якого є необхідною умовою для вступу до багатьох коледжів та університетів США, Канади та інших країн світу, для участі в різноманітних програмах закордонного стажування в закладах, де викладання проводиться англійською мовою. Крім того, TOEFL використовується для визначення рівня володіння англійською мовою багатьма урядовими структурами та міжнародними організаціями. TOEFL визнається також у Великій Британії.

National admission test for law (LNAT)

Це тест, що сприяє оцінці потенціалу кандидатів та дозволяє навчальним закладам визначити можливість проходження ними програм. Отже, LNAT був розроблений, щоб допомогти адміністрації університетів дізнатися більше про окремих кандидатів та їхню здатність щодо вивчення права та юридичних наук. Для цього, оцінюється комплекс їх інтелектуальних здібностей, а не знань з певних предметів, вимірювання їхніх здібностей у критичному міркуванні, розумінні та володінні письмовою англійською мовою.

6

TORFL (ТРКИ)

Це тест, на знання російської мови як іноземної (TORFL) є іспитом для іноземців, які бажають продовжити навчання чи працевлаштуватися в Росії, та який відповідає найкращим європейським стандартам якості. Система тестування, розроблена філологами російської мови для уможливлення об’єктивної оцінки мовних навичок та адмініструється Міністерством освіти і науки Росії.

Test Of Legal English Skills (TOLES)

Це тест, юридичної англійської мови, який був розроблений за участю практикуючих юристів спеціально для потреб міжнародних і регіональних юридичних компаній і правових департаментів найбільших фірм. Мета іспиту - перевірка суто практичних знань кандидата в області юридичної англійської, що робить іспит інформативним і зручним для як для роботодавців, так і для здобувачів при працевлаштуванні на юридичні спеціальності.

Language Cert International ESOL

Це тест, на знання англійської мови на всіх рівнях загальноєвропейської системи оцінювання знань іноземних мов (Common European Framework - CEFR). Екзамен розроблений однією з провідних екзаменаційних рад Великобританії LanguageCert, який регулює Міністерський департамент Ofqual за питаннями кваліфікації та екзаменов Англії. Тест ESOL відповідає кваліфікаційним критеріям Європейської асоціації розробників мовних тестів (ALTE).

Атестація з Української мови

На базі Академії створено атестаційну комісію для організації та проведення атестації осіб, які претендують вступити на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» від 26.04.2017 № 301 Українська Медична Академія надає послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

Як показує статистика, вищевказані іспити є найбільш актуальними та популярними серед населення для підтвердження мовленнєвої компетенції, мовних навичок та вмінь. Вони дозволяють в повній мірі перевірити мовленнєві компетенції наукового та науково-технічного персоналу, здобувачів вчених звань на рівень володіння іноземною мовою В2-С2, який передбачений міжнародними рамками кваліфікації, відомчими підзаконними нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, тощо. 

Рівні володіння іноземною мовою

Рівень володіння мовою

Дескриптори

Елементарний
користувач

A1

Може розуміти і вживати побутові повсякденні вирази, а також будувати елементарні речення з метою задоволення конкретних потреб. Може відрекомендуватись або представити когось. Може запитувати і відповідати на запитання про деякі деталі особистого життя, про людей, про речі тощо. Може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий прийти на допомогу.

 

A2

Може розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи. Може спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми. Може описати простими мовними засобами вигляд свого оточення, найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою безпосередніх потреб.

 

Незалежний
користувач

B1

Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв’язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії тощо.

 

B2

Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом. Може вільно спілкуватися з носіями мови. Може чітко, детально висловитись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.

 

Досвідчений
користувач

C1

Може розуміти широкий спектр достатньо складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення. Може висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження. Може ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та роботі. Може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання.

 

C2

Може розуміти без утруднень практично все, що чує або читає. Може вилучити інформацію з різних усних чи письмових джерел, узагальнити її і зробити аргументований виклад у зв’язній формі. Може висловлюватисьспонтанно, дуже швидко і точно, диференціюючи найтонші відтінки смислу у доволі складних ситуаціях.

 

Окремі міжнародні були іспити розроблені спеціально з метою проведення оцінювання фахової компетентності кандидата, а їх результати можуть бути пред’явленні за місцем вимоги, як документи, які підтверджують безперервний професійний розвиток, підвищення кваліфікації та академічну мобільність.

Важливо зазначити, що Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року № 283 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-2019-%D0%BF#Text) було узагальнено перелік сертифікатів тестів, якими може бути підтверджено рівень знання іноземної мови в обсязі, з встановленням імперативної вимоги в частині наявності критерію відповідності Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти.

Також, у відповідності до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, який зазнав значних змін в частині виключення положення про вичерпний перелік рекомендованих міжнародних тестів для підтвердження рівня знання іноземної мови, встановлено, що вчене звання професора, доцента, старшого дослідника присвоюють працівникам вищих навчальних закладів, у тому числі закладів післядипломної освіти, які мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2).

Підготовка та реєстрація

По всіх питаннях стосовно іспитів в УМА

SAT - Тест центр у м.Києві

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42В, Київ

тел: (095) 602-10-86

Як доїхати?