loader image

Українська медична Академія післядипломної освіти

Бібліотеки

Для виконання покладених на Академію обов’язків, нею забезпечується доступ до матеріально-технічної бази, а саме: бібліотек, лабораторій, аудиторій, стаціонарних закладів надання медичної допомоги населенню, комп’ютерних класів, тощо.

У відповідності до Статуту АПОУОЗ «УМА», бібліотека разом з читальним залом існує як окремий структурний підрозділ.

Бібліотека Академії – це один із основних підрозділів. Бібліотека сприяє повному забезпеченню навчального процесу та науково-дослідної роботи з метою підготовки та перепідготовки слухачів.

Фонд бібліотеки  складає наукову, навчальну, довідкову, методичну літературу у вигляді книжок, журналів, газет, електронних видань та інших матеріалів. Окремо представлені праці спеціалістів та науково-педагогічних кадрів АПОУОЗ «УМА».

Сьогодні бібліотека Академії прогресує та модернізується. Адже, Академія окрім традиційної літератури забезпечує постійний доступ до інформаційних ресурсів різним категоріям читачів. Працює локальна комп’ютерна мережа, діє зона WI-FI доступу до Інтернету, створено електронний каталог наукових джерел. Інформаційна система бібліотеки підтримує основні технологічні процеси.

Мета створення бібліотеки Академії полягає в забезпеченні доступності інформації та знань для ефективного розвитку навчальної, науково-дослідницької діяльності на основі повного задоволення інформаційних потреб наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників та слухачів Академії.


Бібліотека АПОУОЗ «УМА» працює за окремими напрямками :

  • формування літературного фонду та електронних ресурсів відповідно до Статуту Академії та потреб слухачів;
  • вивчення інформаційних потреб користувачів усіх категорій;
  • забезпечення якісного та оперативного бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки;
  • вивчення та впровадження в роботу передових форм бібліотечної діяльності.

Спеціалісти Академії постійно працюють над впровадженням нових прогресивних технологій та моделей бібліотечного розвитку, модернізують традиційні заходи, шукають нові форми роботи з читачами, електронними ресурсами, інформацією та намагаються реагувати на внутрішньо академічні трансформаційні процеси, інновації та соціально-економічні, політичні процесі в країні й, зокрема, у сфері сучасної медицини країни та світу.

Бібліотеку відвідують як слухачі циклів Академії, так й інші користувачі після оформлення спеціального документу – абонементу до фонду бібліотеки. Кожному читачеві надається можливість користуватися виданнями із фонду бібліотеки, що можливо знайти через систему електронного каталогу, або відображені в паперових  алфавітному та систематичному каталозі книг, авторефератів, дисертацій, методичних рекомендацій, предметному каталозі журнальних статей. Література, яка представлена на періодичних виставках або у дні проведення розширених засідань Вченої ради академії, має великий попит серед медичних працівників.

Бібліотека працює: понеділок – п’ятниця з 9-00   до 18-00