loader image

Академія Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська Медична Асамблея»

Судово-психіатрична експертиза

Судово-психіатрична експертиза як спеціальність

Судово-психіатрична експертиза (СПЕ) – один з видів експертизи, яку призначає суд. Процедуру проводить лікар, який має в своєму розпорядженні необхідні знання в галузі психіатрії. При цьому варто відзначити, що за вимогами суду або складу комісії можуть бути призначені різні види експертиз:

 • Амбулаторна (строк проведення до 30 робочих днів).
 • Стаціонарна (строк проведення до 2-ох місяців).
 • Посмертна (строк проведення 60 робочих днів).

Зазвичай СПЕ призначають в процесі розгляду кримінальних проваджень, на стадії досудового слідства. Набагато рідше оцінюють дії суб’єктів в цивільно-правових відносин. Лікарі, які проводять цю експертизу, повинні регулярно підвищувати свою професійну кваліфікацію. Оскільки психіатрія і юриспруденція знаходяться в постійній динаміці, а оцінка дій підозрюваних у вчиненні того чи іншого злочину може змінюватися в залежності від ситуації або нововідкритих обставин, які, до речі може відкрити слідству саме судово-психіатрична експертиза . АПО УМА пропонує пройти курси підвищення кваліфікації на своїй освітній базі.

Взагалі, до функцій СПЕ відноситься:

1. Проведення судово-психіатричних експертиз з метою:

 • вирішення питання осудності-неосудності особи (від цього залежить санкція, тобто подальше покарання або звільнення від покарання чи відбування покарання);
 • експертизи свідків та потерпілих (стосовно правдивості показань);
 • вирішення питання дієздатності-недієздатності (для з’ясування правомірності та можливості вчинення будь-яких дій; найчастіше застосовується саму у цивільно-процесуальних провадженнях, або у кримінальних, де додаткового було заявлено цивільний позов);
 • експертизи засуджених (осіб, які вже відбувають покарання).

2.  Проведення судово-психологічних експертиз.

3. Проведення комплексних судово-психіатричних експертиз.

Діяльність фахівців із судово-психіатричної експертизи регламентується відповідним нормативно-правовим актом, а саме: Наказ МОЗ від 8.05.2018  № 865 «Про затвердження Порядку проведення судово-психіатричної експертизи». (посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-18).

Згідно з цим наказом: «Предметом СПЕ є психічний стан особи у певні юридично значимі проміжки часу. Психічний стан особи у певні юридично значимі проміжки часу визначається з метою надання відповіді на запитання, поставлені особою або органом, яка (який) залучила(в) експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи».

«Під час проведення СПЕ з метою виконання певного експертного завдання експерти керуються актами законодавства України, галузевими стандартами у сфері психіатрії, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я». До таких законодавчих актів слід віднести цілу низку:

 • Кримінальний процесуальний кодекс України,
 • Цивільний процесуальний кодекс України,
 • Закон України (ЗУ) «Про психіатричну допомогу»,
 • ЗУ «Про судову експертизу»,
 • Наказ МОЗ «Про затвердження Порядку проведення судово-психіатричної експертизи»,
 • Основи законодавства України про охорону здоров’я.

Тому, обираючи таку спеціальність майбутній фахівець зобов’язаний оволодіти не лише професійними навичками у сфері проведення  судово-психіатричної експертизи, але й знати основи вітчизняного законодавства, які регулюють порядок її проведення.

Формат навчання

Курс підвищення кваліфікації з судово-психіатричної експертизи проходить при навчальній базі Академії, за змішаною (денною та дистанційною) формою навчання. Заняття проходять за індивідуальним графіком, що є вельми комфортним для кожного учасника.

Викладання здійснюється особисто та в online форматі. До складу курсу входять лекції, практичні заняття, робота в малих групах, та години для вивчення основ законодавства з порядку проведення судово-психіатричної експертизи. Оцінювання знань здійснюється шляхом перевірки письмових завдань, наукової роботи або звіту. Практичні заняття та самостійна робота також передбачені навчальним планом курсу, на які відводяться окремі години. Заняття спрямовані на те, щоб лікарі ретельно вивчали профільну тематику, отримуючи, при цьому, базові та спеціальні навички.  Процес викладання відбувається в поєднанні з вузькоспеціалізованим робочим процесом.

Вся навчальна база доступна для вивчення також дистанційно. Навчальні матеріали надаються в електронному вигляді відразу після оплати навчання. Онлайн-слухачі, зокрема, використовують аудіо та відео конференції, текстовий чат, дискусійні групи.

В кінці курсу кожен учасник складає іспит, що містить у собі ряд питань з пройденого матеріалу.

Результати навчання

Після успішного складання всіх атестаційних робіт, учасники отримують сертифікат та додаток до нього встановленого зразка. Гнучкість та ієрархічність курсів дасть змогу покращити майстерність та здобути додаткові знання лікарем із різним стажем роботи та професійним рівнем.

Навчальний план

Кожен учасник матиме доступ до нього. Повідомте ваш e-mail і ми надішлемо вам його на пошту!

Вимоги до учасників

Ваш профіль:

 • успішно здобули повну медичну освіту в Україні;
 • прихильність до роботи в команді та індивідуально також;
 • інтерес до викладання та наукових досліджень в сфері судово-психіатричної експертизи.

Для участі в курсі подаються такі документи:

 1. письмова заява;
 2. копія паспорту;
 3. копії диплома про освіту та інших документів, що дають право на зайняття конкретної лікарської спеціальності.

Питання з приводу організації навчального процесу та підсумкової вартості курсу можна задати прямо зараз, зателефонувавши за номером гарячої лінії.

SAT - Тест центр у м.Києві

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42В, Київ

тел: (095) 602-10-86

Як доїхати?