loader image

Академія Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська Медична Асамблея»

Судово-медична експертиза

Судово-медична експертиза як спеціальність

Судово-медична експертиза як специфічний вид діяльності дозволяє встановити обставини, що підлягають доказуванню по конкретній справі (провадженню). При певних обставинах, вона відноситься до обов’язкових процесуальних дій, порядок проведення яких регламентується законодавством цивільно-процесуальним та, навіть, кримінально-процесуальним законодавством. За запитом суду, слідчого судді, прокурора чи слідчого лікар-судово-медичний експерт встановлює ступінь тяжкості шкоди, завданої здоров’ю людини, його причини та наявність у потерпілого можливостей запобігти наслідкам.

Судово-медична експертиза являє собою науково-практичне дослідження, яке здійснюється за постановою уповноважених органів або за ухвалою суду судово-медичним експертом та включає вирішення медичних й деяких біологічних питань, виникаючих у процесі досудового розслідування, з метою сприяння у встановленні обставин, що підлягають доказуванню по певній справі.

Метою проведення такого виду експертиз є дослідження на підставі спеціальних знань матеріальних об’єктів, що містять інформацію про обставини справи, яка перебуває в провадженні органів дізнання, слідчого, прокурора чи суду.

До компетенції судово-медичної експертизи належать:

1. експертиза трупів у випадках насильницької смерті;

2. експертиза трупів при підозрі застосування насилля або з інших обставин, що обумовлюють необхідність такої експертизи;

3. експертиза потерпілих, обвинувачених та інших осіб (експертиза живих осіб);

4. експертиза речових доказів.

Проведення такої експертизи здійснюється судово-медичними експертами, які повинні мати вищу медичну (фармацевтичну) освіту, пройти спеціальну підготовку з проведення судово-медичних експертиз та отримати сертифікат судово-медичного експерта.

Формат навчання

Курс підвищення кваліфікації з судово-медичної експертизипроходить на базі Академії, за змішаною (денною та дистанційною) формами навчання. Заняття відбуваються за індивідуальним графіком, що є дуже комфортним варіантом для кожного слухача.

Викладання здійснюється особисто та в online режимі. До складу курсу входять лекції, практичні заняття, робота в малих групах. Оцінювання знань здійснюється шляхом перевірки письмових завдань, наукової роботи або складеного звіту. Практичні заняття та самостійна робота також передбачені навчальним планом курсу, на які відводяться окремі  години. Заняття спрямовані на те, щоб лікарі ретельно вивчали профільну тематику, отримуючи, базові та спеціальні навички.  Процес викладання відбувається в поєднанні з вузькоспеціалізованим робочим процесом.

Вся навчальна база доступна для вивчення також дистанційно. Матеріали надаються в електронному вигляді відразу після оплати навчання. Слухачі, які обрали такий варіант навчання як онлайн, зокрема, використовують аудіо та відео конференції, текстовий чат, дискусійні групи та інші технічні здобутки зв’язку.

В кінці курсу кожен складає іспит, що містить у собі ряд питань з пройденого матеріалу з судово-медичної експертизи.

Результати навчання

Після успішного складання всіх атестаційних робіт, слухачі отримують сертифікат та додаток до нього встановленого зразка. Гнучкість та ієрархічність курсів дасть змогу покращити майстерність та здобути додаткові знання лікарем із різним стажем роботи та професійним рівнем.

Навчальний план

Повідомте ваш e-mail і ми надішлемо вам його на пошту!

Вимоги до учасників

Ваш профіль:

–           успішно здобули повну медичну освіту в Україні;

–           прихильність до роботи в команді;

–           інтерес до навчання, та потенційного викладання й наукових досліджень в сфері судово-медичної експертизияк науки, спеціальності та навчальної дисципліни, що є неодмінною складовою кожного прогресивного лікаря.

Для участі в курсі подаються такі документи:

1)         письмова заява;

2)         копія паспорту;

3)         копії диплома про освіту та інших документів, що дають право на зайняття конкретною лікарською спеціальністю.

Питання з приводу організації навчального процесу та підсумкової вартості курсу судово-медичної експертизиможна задати прямо зараз, зателефонувавши за номером гарячої лінії.

SAT - Тест центр у м.Києві

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42В, Київ

тел: (095) 602-10-86

Як доїхати?