loader image

Академія Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська Медична Асамблея»

Профпатологія

Профпатологія як спеціальність

Профпатологія – це галузь медицини, яка займається дослідженням професійних захворювань сучасної людини. В рамках цієї науки встановлюються причини хвороб, визначаються симптоми, з’ясовуються фактори ризику, виявляються оптимальні умови праці, які знижують ймовірність виникнення проблем зі здоров’ям.

В компетенцію лікаря-профпатолога входять:

  • регулярні медичні огляди, профілактичні роботи;
  • проведення експертиз профпридатності;
  • прийом пацієнтів, які отримали травму на робочому місці;
  • консультування населення з питань, пов’язаних з профзахворюваннями.

У практичній діяльності, встановлення діагнозу професійного захворювання, лікування хворого, проведення лікарсько-трудової експертизи, розроблення раціональних профілактичних заходів неможливі без використання міжгалузевих зв’язків професійної патології та медичних й немедичних наук.

В свою чергу, надбання професійної патології використовують у різних галузях медицини, передусім під час диференціальної діагностики хвороб. Профпатологічна служба в Україні створена відповідно до iepapxiчних та peгioнальних принципів. До її складу входять спеціалісти-профпатологи Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, обласного та міського управлінь охорони здоров’я, обласних профпатолопчних центрів. У номенклатурі лікарських спеціальностей є фах «професійна цитологія», навчання та підвищення кваліфікації лікарів-профпатологів за якою здійснюють на післядипломному етапі.

Для підтримки високого рівня професіоналізму медиків, які працюють у відділеннях профпатології, потрібно проходити курси підвищення кваліфікації. Академія післядипломної освіти УМА пропонує програми навчання таких фахівців, складені відповідно до вимог МОЗ.

Формат навчання

Курс підвищення кваліфікації з профпатології проходить на базі Академії, за змішаною (денною та дистанційною) формами навчання. Заняття відбуваються за індивідуальним графіком, що є дуже комфортним варіантом для кожного слухача.

Викладання здійснюється особисто та в online режимі. До складу курсу входять лекції, практичні заняття, робота в малих групах. Оцінювання знань здійснюється шляхом перевірки письмових завдань, наукової роботи або складеного звіту. Практичні заняття та самостійна робота також передбачені навчальним планом курсу, на які відводяться окремі  години. Заняття спрямовані на те, щоб лікарі ретельно вивчали профільну тематику, отримуючи, базові та спеціальні навички.  Процес викладання відбувається в поєднанні з вузькоспеціалізованим робочим процесом.

Вся навчальна база доступна для вивчення також дистанційно. Матеріали надаються в електронному вигляді відразу після оплати навчання. Слухачі, які обрали такий варіант навчання як онлайн, зокрема, використовують аудіо та відео конференції, текстовий чат, дискусійні групи та інші технічні здобутки зв’язку.

В кінці курсу кожен складає іспит, що містить у собі ряд питань з пройденого матеріалу з профпатології.

Результати навчання

Після успішного складання всіх атестаційних робіт, слухачі отримують сертифікат та додаток до нього встановленого зразка. Гнучкість та ієрархічність курсів дасть змогу покращити майстерність та здобути додаткові знання лікарем із різним стажем роботи та професійним рівнем.

Навчальний план

Повідомте ваш e-mail і ми надішлемо вам його на пошту!

Вимоги до учасників

Ваш профіль:

–           успішно здобули повну медичну освіту в Україні;

–           прихильність до роботи в команді;

–           інтерес до навчання, та потенційного викладання й наукових досліджень в сфері профпатології як науки, спеціальності та навчальної дисципліни, що є неодмінною складовою кожного прогресивного лікаря.

Для участі в курсі подаються такі документи:

1)         письмова заява;

2)         копія паспорту;

3)         копії диплома про освіту та інших документів, що дають право на зайняття конкретною лікарською спеціальністю.

Питання з приводу організації навчального процесу та підсумкової вартості курсу з профпатології можна задати прямо зараз, зателефонувавши за номером гарячої лінії.

SAT - Тест центр у м.Києві

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42В, Київ

тел: (095) 602-10-86

Як доїхати?